HUMANS OF MEDPEOPLE

Martina – Sjuksköterska

Jag har varit sjuksköterska i åtta år och även distriktssköterska sen två år tillbaka. Under de här åren har jag fått erfarenhet av både sluten- och öppenvården där min senaste anställning på Danderyds Sjukhus var en speciell tjänst i form av omvårdnadsjour. Det innebar en slags bakjour för sjuksköterskor där jag fick bistå med allt från rådgivning, medicinberedning, akuta situationer mm. Under våra arbetspass, som endast var nattetid, var vi tillgängliga till tio olika avdelningar. Om de hade mycket på en avdelning ringde sjuksköterskorna på respektive avdelning oss. Spridningen på arbetsuppgifter var stor och kunde handla om allt ifrån hjälp med antibiotika till hjärtstopp. Tjänsten var mycket uppskattad eftersom det avlastade den befintliga personalen och gav på samma gång vård med högre kvalitet. Trots det lades tjänsten ner efter två år. Detta hade sin grund i dels ekonomiska resurser men också på grund av ändrade arbetsuppgifter vilka inte stämde överens med vår arbetsbeskrivning. Tjänsten genererade ju inte fler vårdplatser utan hjälpte ”bara” den befintliga patient- samt personalgruppen. Det är så synd att de ekonomiska resurserna i sjukvården ofta är så bristfälliga. Hursom var tjänsten jätterolig men nu är det dags för mig att, om bara några veckor, börja jobba för ambulansen. Det känns lockande att arbeta med det superakuta där man aldrig vet vad man ställs inför. Det är dessutom alla olika patientgrupper – från barn till gamla. Jag ser fram emot min nya arbetsplats med nya utmaningar. Sjuksköterskeyrket är väldigt roligt på så sätt. Det finns en väldigt stor variation av jobb.