HUMANS OF MEDPEOPLE

Peter – Läkare

Att vara husläkare innebär också att vara specialist i allmänmedicin. Studierna består i att först plugga till läkare i fem år, sen göra allmäntjänstgöring i två år och därefter specialisera sig i ytterligare fem år. En lång väg som är mödan värd. Jag tror att ett frö såddes i mig redan som åttaåring.

Det gick nämligen på den tiden en brittisk TV-serie kallad ”Doktor Finlays journal” som handlade om en läkare i Skottland. Han hade egen praktik och åkte hem till sina patienter för att undersöka och hjälpa dem i hemmet. Jag minns den här serien väl och att jag blev inspirerad av honom. Och kanske är det just det, att man som husläkare får ta hand om sina patienter på sitt eget sätt och under många gånger en lång tid. Mina 30 år som läkare har varit extremt lärorika och roliga. Tack vare att listningssystemet infördes, det vill säga att en patient kontinuerligt går till en och samma läkare, har jag haft möjligheten att få lära känna patienter under en längre tid. Jag har till exempel vissa patienter som gått till mig i 30 år. Vi blir trygga med varandra åt båda hållen.

Tryggheten tror jag är en mycket viktig komponent för att kunna bedriva en bra sjukvård. Under alla mina arbetsamma år, inom både sluten – och öppenvården, så pratas det om vikten av tillgänglighet och kontinuitet. Får du ett förtroende för en läkare går du inte runt till olika doktorer och du blir därmed trygg i din roll som patient. Dessutom är det inte bara bättre ur ett medicinskt perspektiv utan det är också extremt roligt att få en personlig relation med en individ.

En liten kul anekdot apropå att lära känna sina patienter, är om en flicka jag hade som patient för många år sedan. På den tiden dikterade man sina journaler vilket menas med att man som läkare pratade in det som skulle stå i journaltext i en mikrofon. Flickan fascinerades av alla de punkter jag verbalt sa i mikrofonen eftersom det är så man säger för att journaltexten ska förstå när en mening avslutas. Efter några besök tog mamman till dottern med sig en teckning som flickan målat där hon målat mig som ”Dr Punkt”. Det finns alltså flera olika positiva aspekter av mitt yrke och det jag känner är viktigt att framhäva är att det är fantastiskt att få jobba med människor, ta del av andras liv och hjälpa andra människor. Att komma hem från en arbetsdag och känna att man hjälpt andra, inte bara medicinskt utan ibland bara att finnas tillhands, går inte att väga mot något annat. Med andra ord har jag världens bästa jobb