HUMANS OF MEDPEOPLE

Sandra – Sjuksköterska

”Nya Karolinska Solna, det omtalade nybygget som nu har blivit min arbetsplats. Dit går jag flera gånger i veckan för att ta hand om patienter inom kärlkirurgi. Patientgruppen är väl i stort sett densamma som jag hade hand om på Gamla Karolinskas motsvarande avdelning. Jag arbetade nämligen där innan flytten ägde rum. Det som kanske skiljer sig något gällande patientgruppen är att det nu känns som om patientgruppen är än mer högspecialiserad. NKS har ju inriktat sig på mer intensivvård och hänvisar patienter med mindre komplicerade fall till andra sjukhus. Konsekvensen blir helt enkelt att de patienter som läggs in på NKS kräver mer specialiserad och komplicerad vård, och det känns därför som om deras tillstånd är mer kritiska. En annan skillnad jag lagt märke till är fördelningen av flerrumssalar respektive enkelsalar. På den avdelning där jag nu arbetar och på hela NKS, är alla patientsalar enkelsalar. Och det låter ju förstås härligt! Vilket det också är ur en hygienaspekt och bekvämlighet. Men ur ett resursperspektiv vet jag inte om det är fullt så härligt och nödvändigt. Vårdplatser skärs ned samtidigt som fler är i behov av vård. Något går inte helt hand i hand. På tal om resurser har jag lagt märke till en annan sak på NKS, och det är deras slussystem vid överlämningen av en patient till operation. På andra sjukhus kan en patient lämnas i säng i en sängvänthall innan de körs in i operationssalen. På så sätt kan de också komma tillbaka till samma säng efter operation och hämtas av en sjuksköterska för att återtransporteras till avdelningen. Nu finns ingen sängvänthall vilket innebär att patienten körs ned i säng, rapport lämnas till narkossköterskan och därefter tas sängen med upp till avdelningen igen. När operationen sedan är klar måste sängen köras ned igen, invänta flytt från operationssäng till avdelningssäng och sen köra patienten tillbaka. Det kanske kan låta som en detalj i tid men under en dag med ett flertal operationer kan detta system kosta ca 45 fler minuter jämfört med tidigare system. Fördelen med NKS är givetvis att allt är nytt och fräscht, och sjukhuset är lättorienterat. Min tid där har ju också varit väldigt kort och med det sagt känns tiden lite knapp för att helt kunna utvärdera sjukhusets styrkor och brister. Men spännande är det i alla fall att få vara med och se hur det faktiskt är på plats, det ställe som fått smycka de flestas dagstidningars rubriker!”