Nytt avtal med Capio Affärsområde Äldre och Mobil Vård

jan 29, 2020

Capio Äldre och mobil vård är en av Sveriges största vårdgivare inom sjukvård av äldre vars vårderbjudande inkluderar geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet (ASiH), specialiserad palliativ slutenvård (SPSV), slutenvårdsrehabilitering, öppenvårdsrehabilitering, läkarinsatser i särskilt boende för äldre (SÄBO) och akut- och jourläkarbilar.

Samarbetet innebär att Capio och Medpeople tillsammans kommer arbeta mot en mer hållbar lösning på bemanningsfrågan i form av lägre priser, ökad transparens, kontinuitet och smartare matchning utan mellanhänder.

Petter Nordenhäll och Jonas Lundqvist, Patientområdeschefer för geriatrik och rehab, respektive ASIH och palliativ vård har drivit arbetet på Capio och kommenterar:

– Medpeoples plattform är en framsynt idé som vi hoppas ska hjälpa oss att bibehålla hög kvalitet i vårdutbudet även vid svårlösta vakanser.

Det är väldigt spännande att få välkomna ett av Sveriges mest ansedda vårdföretag till oss. Vi ser fram emot att visa vad vi går för, säger Kave Soultani, VD på Medpeople.