Medpeople och Capio affärsområde Äldre och mobil vård fördjupar samarbete

dec 1, 2020

Capios affärsområde Äldre och mobil vård är en av Sveriges största vårdgivare inom sjukvård av äldre vars vårderbjudande inkluderar geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet (ASiH), specialiserad palliativ slutenvård (SPSV), slutenvårdsrehabilitering, öppenvårdsrehabilitering, läkarinsatser i särskilt boende för äldre (SÄBO) och akut- och jourläkarbilar.

Capio affärsområde Äldre och mobil vård och Medpeople samarbetar sedan årsskiftet och arbetar tillsammans mot en hållbar lösning vid oplanerad och akut personalfrånvaro i form av lägre priser, ökad transparens, kontinuitet och smartare matchning utan mellanhänder.

Samarbetet kommer nu omfatta ytterligare verksamheter inom geriatrik och rehabilitering på Sollentuna Sjukhus och Löwenströmska Sjukhuset.