Låt oss fokusera på lösningen

Det är kris på Skånes universitetssjukhus skriver Vårdfokus.  Personalen vittnar om massuppsägningar som följd av ohanterbar arbetsmiljö, tvångsinbeordringar och orimliga arbetstider. Arbetsgivaren ratade personalens förslag på långsiktiga lösningar med högre löner och förkortad arbetstid med motivering att det ska vara samma löner och villkor för liknande arbete i hela Skåne. Speciallösningar på enskilda arbetsplatser tillåts inte, enligt arbetsgivaren.
Cirka 90% av resursproblemen/bemanningsbehoven inom vården är korta och akuta vakanser till följd av sjukdom, tillfälligt ökat tryck på vårdplatser och behovet av specialistkompetens. I dag löser vårdgivarna akuta vakanser som uppkommer vid sjukdom eller andra bortfall med kortsiktiga lösningar såsom tvångsbeording av ordinarie personal. Det leder direkt till sjukskrivningar, orimlig arbetsbelastning och en ökad risk för patientsäkerheten- och massuppsägningar.
Till skillnad mot traditionella bemanningsföretag är Medpeople inte till för att ersätta ordinarie personal med konsulter, tvärtom, vi vill stärka upp vid akuta och tillfälliga resursbehov för att spara på den ordinarie personalen som är stommen i vården. Vi anser att den ordinarie personalen har rätt till en sommarsemester, rimlig arbetsbörda, skälig lön och samtidigt behålla kontinuiteten i personalgruppen.

 

Det tror vi är möjligt med vår tjänst.

Är du vårdgivare och vill veta mer om hur du kan lösa era akuta resursbehov gå in här
Är du läkare eller sjuksköterska och vill veta mer om hur du kan hjälpa vården, ladda ner vår app genom att välja appstore eller google play nedan;
Tillsammans kan vi göra skillnad på riktigt!