Medpeople vinner upphandling i Region Västernorrland

Medpeople har haft hög efterfrågan från sjuksköterskor och läkare som letat uppdrag i Region Västernorrland, och nu är det klart. Medpeople kan nu börja levererera legitimerad vårdpersonal i regionen. Det innebär en snabb och effektiv kompetensförstärkning vid akuta behov och korta vakanser.  Med Medpeople hanteras hela flödet från avrop till bemanning och uppföljning i samma plattform….


Karolinska Universitetssjukhuset använder Medpeople för snabb och effektiv bemanning!

Medpeople är glada att hälsa Karolinska universitetssjukhuset välkommen som kund. För det snabbväxande sjukhuset innebär det en snabb och effektiv kompetensförstärkning vid akuta behov och korta vakanser.  Med Medpeople hanteras hela flödet från avrop till bemanning och uppföljning i samma plattform. Med Medpeople får ni; Marknadens mest effektiva bemanning Inga mellanhänder Automatisk matchning Lägre kostnader Bättre…


Sjuksköterskor flyr från landstinget!

40 000 sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor har valt bort landstingen. Ska de siffrorna vända neråt måste fler välja att arbeta i vården. ”Man vill inte bli sjuk av att vårda andra. Enda sättet att få dem att återvända till vården är att erbjuda bättre arbetstider, bättre arbetsmiljö och framförallt bättre lön” – menar Vårdförbundets ordförande…


Medpeople löser vårdens akuta behov med ett klick!

Sommaren är över men det råder fortfarande akut personalbrist i vården och det krävs smarta och flexibla lösningar för att hantera den situationen. Cirka 90% av bemanningsbehoven inom vården är korta vakanser till följd av sjukdom, tillfälligt ökat tryck på vårdplatser och behovet av specialistkompetens. Medpeople har tagit fram ett digitalt bemanningssystem för att lösa…