Medpeople löser vårdens akuta behov med ett klick

Sommaren är över men det råder fortfarande akut personalbrist i vården och det krävs smarta och flexibla lösningar för att hantera den situationen. Cirka 90% av bemanningsbehoven inom vården är korta vakanser till följd av sjukdom, tillfälligt ökat tryck på vårdplatser och behovet av specialistkompetens.

Medpeople har tagit fram ett digitalt bemanningssystem för att lösa vårdens korta och akuta vakanser. Snabba lösningar på akuta vakanser minskar stress, övertid och inbeordring av ordinarie personal vilket minskar risken för arbetsmiljöproblem.

–  Vårt system är inte till för att ersätta ordinarie personal med konsulter, tvärtom, vi vill stärka upp vid akuta resursbehov för att spara på den ordinarie personalen som är stommen i vården. Vi bemannar cirka 60 procent av alla uppdrag vilket är mer än vad bemanningsföretagen lyckas med, säger Kave Soultani, VD på Medpeople.

Tjänsten passar vårdpersonal som vill arbeta deltid, studerar, är föräldraledig och som själva vill styra sina arbetstider och där sjukhusen inte kan tillmötesgå dessa krav.

Med dedikerade vårdkonsulter ökar möjligheten för vårdgivare att ha en töjbar organisation där kompetens kan kallas in för att tillfälligt höja volymen och avlasta ordinarie personal.

– Vår app är väldigt enkel att använda. Sjukhuset behöver enbart lägga in sin beställning som sen går ur direkt till konsulten. Det här sparar tid och pengar eftersom det inte behövs några mellanhänder vilket gör att vi kan ha branschens lägsta marginaler, säger Kave Soultani, VD på Medpeople.

Medpeople har tidigt positionerar sig inom digital vårdbemanning med en produkt som löser resurs- och arbetsmiljöproblem inom vården, minskar tids- och kostnadskrävande administration och främjar samhällsekonomin med lägre vårdkostnader. Tjänsten ger konsulterna större frihet, flexibilitet och har marknadens högsta ersättning.