2019-12-03

Riddarens Vårdcentral är en ny privat aktör i primärvården med hittills tre vårdcentraler i Stockholms läns landsting. Med hjälp av digitala lösningar vill Riddarens att Sverige blir världsledande inom primärvård. Bolaget har redan skapat rubriker i media med sina stora visioner att ändra på den konservativa vården i Sverige. Företaget grundades 2015 av de två läkarbröderna Mohammad och Hammad Al-Saaid som med sitt stora mod, vilja och ambitioner påbörjat förändringen av Sveriges hälso- och sjukvård. Petter Davidsson, som senast kommer från Kry, kommer leda Riddarens expansion som VD fr.o.m. årsskiftet.

Samarbetet innebär en förstärkning av Riddarens kompetensförsörjning och kommer bidra till sänkta kostnader, långsiktighet och kontinuitet. Petter Davidsson, tillträdande VD på Riddarens Vårdcentral, kommenterar:

– Medpeoples lösning gör det möjligt att annonsera våra vakanser och hitta ny personal på ett sätt som hittills inte varit möjligt. Vårdbemanning har sett likadant ut sedan hedenhös och det finns ett stort värde i digitala processer utan mellanhänder. Att sträva efter digitala och effektiva lösningar ligger i Riddarens DNA och jag ser därför detta samarbete som en perfekt match.

– Vi hälsar Riddarens varmt välkomna till Medpeople! Företaget är en framsynt aktör som jag tror kommer bli tongivande inom primärvården – precis en sådan som vi ser fram emot att samarbeta med, säger Kave Soultani, VD på Medpeople.