Världscancerdagen 2022.

feb 4, 2022

Syftet med Världscancerdagen, grundad av Internationella unionen mot cancer, är att påverka politiker och beslutsfattare till att göra mer samt öka kunskapen om sjukdomarna hos privatpersoner.

Informationen nedan är hämtat från cancerfonden.se.

Enligt statistik från Socialstyrelsens cancerregister, som Cancerfonden har tagit fram, så har antalet diagnosticerade med cancer minskat från 65 956 personer 2019 till 62 555 personer 2020. Då det är viktigt att upptäcka cancer så tidigt som möjligt, så bör man inte undvika att söka vård under pandemin om man har symtom som inte går över.

Följande symtom kan vara tecken på cancer, men behöver inte vara det:

 • Knölar
  • Bröstcancer
  • Hodgkins lymfom
  • Lymfom
  • Sarkom
  • Sköldkörtelcancer
  • Tesikelcancer

Knölar kan upptäckas på kroppen. Exempelvis i armhålor, testiklar, ljumskar, hals och bröst. De gör inte ont eller har inte ett tydligt samband med en infektion.

 • Blödningar
  • Leukemi
  • Livmodercancer
  • Lungcancer
  • Magsäckscancer
  • Neuroendokrina tumörer
  • Njurcancer
  • Tjocktarmscancer och ändtarmscancer
  • Urinblåsecancer

Blödningar utan känd orsak kan uppkomma som exempelvis blodiga upphostningar, blod i avföringen eller urin, blödningar mellan menstruationerna eller blödningar i underlivet hos äldre kvinnor.

 • Förändringar hos födelsemärken
  • Hudcancer
  • Malignt melanom

Födelsemärken som blir oregelbundna, växer, kliar, blöder eller ändrar färg kan ses.

 • Sår
  • Hudcancer
  • Huvud-hals-cancer
  • Malignt melanom

Sår kan uppkomma utan känd anledning, och inte läka.

 • Hosta och heshet
  • Huvud-hals-cancer
  • Lungcancer

Hosta och heshet som inte går över på ett par veckor och som inte har ett tydligt samband med en infektion, kan vara ett tecken på cancer. Det gäller även hosta med blod.

 • Ändrade avföringsvanor
  • Neuroendokrina tumörer
  • Tjocktarmscancer och ändtarmscancer
  • Tunntarmscancer

Det gäller framförallt äldre personer som exempelvis får långvarig förstoppning, blir lösa i magen eller får diarré utan känd orsak.

 • Svårigheter att svälja
  • Huvud-hals-cancer
  • Matstrupscancer

Svårigheter att svälja, som inte har ett tydligt samband med en halsinfektion, kan vara ett tecken på cancer.

 • Svårigheter att kissa
  • Livmoderhalscancer
  • Njurcancer
  • Prostatacancer
  • Urinblåsecancer

Symtom som inte beror på urinvägsinfektion, exempelvis problem att börja kissa, förtunnad stråle, blod i urinen eller täta trängningar hos äldre män, kan uppkomma.

 • Långvarig feber
  • Leukemi
  • Lungcancer
  • Lymfom

Feber utan andra symtom och som man inte vet orsaken till, kan vara ett tecken på cancersjukdom.

 • Viktnedgång och försämrad aptit
  • Bukspottkörtelcancer
  • Lymfom
  • Magsäckscancer
  • Matstrupscancer

Ofrivillig eller plötslig viktnedgång utan känd anledning kan bero på cancer.

 • Oklara symtom från nervsystemet
  • Hjärntumör

Långvarig smärta, fumlighet, känselrubbningar och personlighetsförändringar som man inte vet orsaken till kan vara cancersymtom.

Orsakerna till cancer är många men minst 30 procent av all cancer kan förebyggas med hjälp av hälsosamma levnadsvanor.

 • Håll en hälsosam vikt

Övervikt och fetma är en av de mest påverkbara riskfaktorerna för cancer, och är kopplad till minst tretton olika cancerformer. Ungefär 1300 cancerfall/år i Sverige är kopplade till fetma och övervikt.

 • Ät hälsosamt

Genom att äta hälsosamt kan man minska risken för tjock- och ändtarmscancer.

 • Var rökfri

Rökning är en påverkbar orsak till cancer, och det bästa sättet att minska sin risk att få cancer är därför att sluta röka. Mer än varannan rökare dör av rökningen.

 • Rör på dig

Fysisk aktivitet skyddar mot flera olika former av cancer. Motion gör det också lättare att hålla en hälsosam vikt. 2017 hade 46 procent av alla svenska vuxna hälsofarligt dålig kondition.

 • Undvik alkohol

När alkohol bryts ned i kroppen bildas ämnet acetaldehyd. Det är direkt toxiskt och cancerframkallande. Runt 1 300 cancerfallfall/år i Sverige är relaterade till alkoholkonsumtion.

 • Sola säkert

Runt 12 000 personer i Sverige drabbas årligen av en allvarlig form av hudcancer. Solens UV-strålning är en riskfaktor. Därför är det bra att ha koll på UV-index, speciellt vid resor till varma länder. På Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats min soltid kan man se hur länge man kan vistas i solen i olika delar av världen.

Har du blek och fräknig hy bör du vara försiktigare. Personer med mörk hy har mer naturligt melanin som skyddar huden.

 • Ta dina vaccin och skydda dig

Tar du vaccin mot HPV 16 och 18 minskas risken för livmoderhalscancer med cirka 70 procent. HIV kan även leda till utveckling av cancer. Kondom kan skydda mot livmoderhalscancer och HIV.

 • Undersök dig

Att cancern upptäcks tidigt spelar stor roll. Så undersök dig vid symtom och gå på dina kontroller!