Vår idé

Cirka 90% av bemanningsbehoven inom vården är oförutsedda vakanser till följd av sjukdom, tillfälligt ökat tryck på vårdplatser och behovet av specialistkompetens. De traditionella bemanningsföretagen har aldrig kunnat påverka det. Nu är det äntligen möjligt. Till skillnad från traditionella bemanningsföretag är Medpeople inte till för att ersätta ordinarie personal med konsulter. Tvärtom. Vi vill stärka upp vid akuta och tillfälliga resursbehov för att spara på den ordinarie personalen som är stommen i vården. Vi anser att den ordinarie personalen har rätt till en sommarsemester, rimlig arbetsbörda och skälig lön. Medpeople vill förbättra vården som helhet. Därför har Medpeople tagit fram ett digitalt bemanningssystem för att lösa vårdens korta och akuta vakanser. Snabba lösningar på akuta vakanser minskar stress, övertid och inbeordring av ordinarie personal vilket minskar risken för arbetsmiljöproblem. Genom ökad transparens, moderna verktyg, bättre villkor och ett mer flexibelt sätt att jobba är vi säkra på att vårdens bemanning kan ske mer effektivt samt hjälpa till att få ner de skenande kostnaderna för vårdbemanning i hela landet. Med dedikerade vårdkonsulter ökar möjligheten för vårdgivare att ha en töjbar organisation där kompetens kan kallas in för att tillfälligt höja volymen och avlasta ordinarie personal. 

Medpeople har tidigt positionerat sig inom digital vårdbemanning med en produkt som löser resurs- och arbetsmiljöproblem inom vården, minskar tids- och kostnadskrävande administration och främjar samhällsekonomin med lägre vårdkostnader. Tjänsten ger konsulterna större frihet, flexibilitet och har marknadens högsta ersättning.

Tack vare den digitala tjänsten sparas tid och pengar eftersom det inte behövs några mellanhänder. I sin tur resulterar det i att Medpeople kan ha branschens lägsta marginaler, där rätt peng går till rätt sak. Tillsammans kan vi göra skillnad, på riktigt.

Teamet

Ebba Lagercrantz
Communications and market
Niklas Carlsson
Customer success coordinator
Althea Espejo
Product designer
Karin Sjödin
Head of Sales
Thomas Hallström
Key Account Manager
Kajsa Bootin
Customer success coordinator
Fredrik Helgodt
Front End developer
Emil Bjurström
Co Founder & Back End Developer
Herman Nilsson
Co Founder & Front End developer
Niclas Nilsson
Co Founder & COO
Kave Soultani
Co Founder & CEO
Du?
Vi söker alltid nya talanger.