Vi siktar mot stjärnorna och är för stunden vid trädtopparna.

VÅRDGIVARE

KOLLEGOR

Team

Maria (Mia) Berglund

Maria (Mia) Berglund

Sales Navigator

Sebastian Grönlund

Sebastian Grönlund

Sales Navigator

Emmy Christenson

Emmy Christenson

Head of sales

Remi Broer

Remi Broer

Sales Navigator

Pär Kempe

Pär Kempe

Financial Advisor

Kave Soultani

Kave Soultani

Co-Founder & CEO

[email protected]
🇸🇪 🇳🇱

Alina Beck

Alina Beck

Software Developer

[email protected]
🇸🇪 🇳🇱

Herman Nilsson

Herman Nilsson

Co-Founder & Software Developer

[email protected]
🇸🇪 🇳🇱

Michel Larsson

Michel Larsson

Software Developer

[email protected]
🇸🇪 🇳🇱

Emil Bjurström

Emil Bjurström

Co-Founder & Software Developer

[email protected]
🇸🇪 🇳🇱

Niclas Nilsson

Niclas Nilsson

Co-Founder & COO

[email protected]
🇸🇪 🇳🇱

Du?

Du?

Vi letar alltid efter nya talanger. Klicka här för att se lediga jobb.

Bakgrund

Idén bakom Medpeoples plattform föddes när två av Medpeoples grundare, Kave Soultani och Niclas Nilsson, under sitt examensarbete fick en unik insyn i sjukvårdens stora och allt växande resursproblem. Kave och Niclas fick se hur miljardtals kronor spenderades på ineffektiv bemanning och kompetensförsörjning. Samtidigt glömdes stommen i sjukvården, vårdpersonalen, helt bort. Pengarna som spenderades gynnade framförallt vårdbemanningsföretagen, vars fokus inte låg på att lösa de mest frekventa, oförutsedda vakanserna som uppstår när personalen blir sjuka. Just dessa sjukluckor är det som drabbar personalen och vården allra hårdast, men det fanns ändå inga verktyg eller någon plan för att lösa problemet. Kave och Niclas kunde också se hur de olösta vakanserna bidrog till en allt sämre arbetsmiljö, vilket resulterade i  en ond spiral av uppsägningar eller utbrändhet. Vad det här ytterligare får för konsekvenser är förstås att det blir ännu svårare för arbetsgivarna att rekrytera personal till de redan underbemannade vårdavdelningarna.

Kave och Niclas bestämde sig därför för att, tillsammans med de två ytterligare medgrundare Emil och Herman, skapa ett bättre sätt. Ett sätt som är  enkelt och transparent, där vårdgivare och vårdpersonal möts direkt. Allt för att komma bort från onödiga begränsningar och ineffektiva mellanhänder. Lösningen kom att bli Medpeoples plattform.

Vårt syfte

Medpeoples mål är att bygga nästa generations plattform som ska accelerera sjukvårdsyrkets övergång till ett modernt, inspirerande och digitalt yrke. Detta genom att koppla ihop vårdpersonal med vårdgivare, helt utan mellanhänder. Medpeople skapar en transparent och effektiv rekrytering och bemanning process som överträffar traditionella företag i snabbhet och leverans. 

Kvalitetsledningssystem – ISO 9001:2015

Ledningssystemet för kvalitet omfattar Medpeoples (bolagets) verksamhet med tjänster för att hyra ut medicinsk personal – läkare och sjuksköterskor – till kunder, som är offentliga och privata vårdgivare. Detta ledningssystem ska styra verksamheten mot att tillfredsställa de krav och förväntningar som bolagets kunder och övriga intressenter har på bolagets tjänster.

Bland de interna faktorerna styr ledningssystemet uppnående av mål för verksamheten, organisationens personella resurser, verksamheten i processer för att uppfylla målen samt regler för ansvar och behörighet inklusive fattande av beslut.

Ta del av vår kvalitetspolicy här.