HUMANS OF MEDPEOPLE

Maria – Sjuksköterska

När jag gick ut nian på högstadiet var jag fast besluten om att det var sjuksköterska jag ville bli. År 1985 blev jag sjuksköterska. Skulle jag utbilda mig idag hade vägen inte varit lika utstakad. Jag tycker mig se att yrkesrollen har tappat sin charm på flera sätt. Idag arbetar jag som biträdande chef på en geriatrisk avdelning som ligger på Danderyds Sjukhus. Utan att vara bitter, vilket man skulle kunna tro med tanke på tidigare utlåtande, så kan jag inte förneka att mycket har förändrats på ett negativt sätt. När jag var nyexaminerad och flera år därefter, var största fokus att bedriva en patientnära vård. Det innebar att vi var fullt engagerade i patienterna genom att tillbringa stor tid inne hos patienterna och göra det vi var där för – vårda de som behöver vård. Numera upplever jag att mycket av arbetstiden går till att göra saker som inte riktig har någon förankring i verkligheten. Vi bombarderas av enkäter och bedömningar i bestämmelser av politiker, i tron om att vissa sysslor utförs i större utsträckning om kravet om ifyllda enkäter existerar. Dessutom får kliniken betala vite om enkäterna/bedömningarna inte är rätt ifyllda. Det som sker i praktiken är istället att den tid som måste fördelas rättvist över patienterna, nu också konkurreras med all den dokumentation som politikerna kräver. När bedömningarna sen är ifyllda, vad händer med dem då? Inte lusläser primärvården de enkäterna. Gapet mellan beslutsfattarna och vårdpersonalen är alldeles för stort. Tanken är säkert god hos den person där fröet om att höja vårdkvaliteten såddes, men vägen dit fröet ska blomma är för långt. I förlängningen medför detta därtill att personal säger upp sig i brist på sviktande arbetsmiljö. Vem vill komma till sin arbetsplats på morgonen och inte veta om man kommer kunna kissa de närmsta timmarna? Största utmaningen för mig och mina kollegor är att behålla personal och för det krävs det att ge personalen en god arbetsmiljö. I nuläget har vi en väl bemannad avdelning och jag hoppas på att kunna få tillbaka lite av den äldre sjuksköterskerollen där centrum av vårt arbete ska gagna patienten och inte datorn eller politikerna.