Micaela – Sjuksköterska

Sen jag blev klar sjuksköterska sommaren 2016 har jag arbetat halva tiden via fast anställning och halva tiden inom bemanningsbranschen. Idag arbetar jag bara via bemanning och det är främst på grund av friheten. Jag kände att det var så mycket beordringar och osäkerhet kring att få semester. Jag hade helt enkelt inte den friheten jag önskade utan jag var väldigt låst till jobbet. De senaste 1,5 år har jag därför varit runt på många olika arbetsplatser som inom hemsjukvården, närakut, ögonsjukvård och mycket psykiatri. Psykiatrin är det jag brinner för och som lockar mig allra mest. Innan jag gick över till bemanning arbetade jag på St Görans psykosavdelning och har därav erfarenhet även därifrån. Jag tycker hjärnan är extremt intressant och det faktum att alla olika människors hjärnor fungerar så olika fascinerar mig. Att jag som sjuksköterska får lyssna och trösta, finnas där i svåra trauman och i krissituationer, tycker jag är mycket givande. Idag ser jag ett stort antal psykisk ohälsa hos unga. De uttrycker en stress från omvärlden. Det kan vara från skola, jobb eller vänner och den här stressen verkar leda till ångest och oro. Spontant tror jag att anledningen till detta kan vara den ökade användningen av sociala medier där vi alla ska synas och höras och leva upp till liv som vi kanske egentligen inte har. Det som delas är ju oftast de perfekta stunderna vilket ger en skev bild av verkligheten. Jag tror att vi alla har ett ansvar här och det är att inte bidra till den här låtsasvärlden på sociala medier. Förhoppningsvis kanske det hjälper i framtiden.