Nationella Avtalet

Nu introduceras Nationella avtalet. Det samordnas av Sveriges regioner och har som syfte att ersätta nuvarande avtal med en gemensam upphandling för alla 21 regionerna. Vi på Medpeople förstår att Ni som vårdkonsulter kan ha många frågor och funderingar angående det Nationella Avtalet och vill därför försöka räta ut frågetecken och vara med er på vägen in i den nya upphandlingen.

Hur ser tidsplanen ut?

De första regionerna har anslutit under första kvartalet av 2024 och resterande följer efter beroende på när deras nuvarande avtal löper ut. Först ut för sjuksköterskor är Jönköping och Uppsala som följs av Västra Götaland och under året resterande regioner. Avtalet är tänkt att löpa under de kommande fyra åren.

 

Hur delas regionerna in i zoner?

Det nationella avtalet grundas på en indelning i tre priszoner. Zonerna baseras på enhetens geografiska område och priserna är satta efter placering och befolkningsstorlek. Zon 1: Storstad, Zon 2: Mindre stad, Zon 3: Glesbygd Priserna är högre i områden som är glesbefolkade och belägna långt från tätort. Du kommer att märka att det i vissa regioner inte blir någon större skillnad mot tidigare. Några regioner kommer att få högre ersättning än tidigare, vissa något lägre.

 

Kan jag få ersättning för mina resor?

Resersättning kommer att kunna åberopas i de fyra nordligaste regionerna. Det vill säga Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland samt Jämtland/Härjedalen. Det nationella avtalet gäller läkare och sjuksköterskor och endast uppdrag beställda av regionerna.

Vilka krav ställs på mig som vårdpersonal?

Med nya avtalet kommer skärpta krav på vårdpersonalen:

● Chefsreferenser från de två senaste uppdragen ska inkluderas i ansökan. Om det endast finns en chefsreferens från det senaste året kan en person i arbetsledande ställning användas som referens.

● HLR-utbildningar kommer att krävas beroende på enhetens behov. Framför allt kommer det att röra sig om S-HLR Vuxen, S-HLR Barn, A-HLR Vuxen eller A-HLR Barn. Enligt det nationella avtalet är det obligatoriskt att gå HLR-utbildning varje år.

● Karensperioden är 12 månader och tillämpas om du tidigare varit anställd av regionen.

● Tjänstepension är obligatorisk enligt det nationella avtalet. Alla måste ha en pensionsavsättning på 4.5% för inkomster upp till 7.5 inkomstbasbelopp. Beräknat på 2024 är det 571 500 kr. Inkomster som överstiger 7.5 inkomstbasbelopp ska ha en pensionsavsättning på 30 %. Detta gäller anställda så väl som underleverantörer. Är du under 25 eller över 65 år väljer du själv hur din pension fördelas.

 

Hur fördelas uppdragen?

Det nya avtalet kommer att påverka hur uppdragen fördelas. Kriterier som antal arbetade timmar och kontinuitet kommer att premieras. Det betyder att de som kan arbeta flest pass och har längst erfarenhet från aktuell verksamhet kommer att ha förtur till bokning.

 

Vad händer med min nuvarande bokning?

Det nationella avtalet påverkar inte din nuvarande bokning hos Medpeople. Först när du bokas på ett uppdrag inom ramen för det nationella avtalet följer din bokning de nya reglerna.

Du är alltid välkommen att kontakta oss, Vi hoppas att du vill fortsätta ge vården ny kraft med Medpeople!