PR Vård Hemsjukvård AB och Medpeople förnyar samarbete

sep 29, 2020

PR Vård är ett familjeägt företag som verkar på uppdrag av regionen, kommuner och privata aktörer inom vården i Region Stockholm. Under de senaste åren har PR Vård strävat mot att stå för det goda mötet där både medarbetare och patienter blir sedda och lyssnade till. PR Vård sysselsätter cirka 600 medarbetare i en koncern som arbetar med två verksamhetsområden: hemsjukvård samt barnmottagning. 

– Medpeople är med sin unika plattform en tillförlitlig leverantör och värdefullt stöd till vår kompetensförsörjning. Arbetssättet utan mellanhänder är uppskattat hos våra enheter som når ut med sina vakanser till tusentals intresserade kandidater. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta ihop, säger Elisabeth Bley Arvidsson, VD för PR Vård Hemsjukvård AB. 

Thomas Hallström från Medpeople kommenterar:

– PR Vårds enheter hör till våra mest populära uppdragsgivare. Vi är därför mycket glada för förtroendet att förnya vårt samarbete och fortsatt erbjuda dessa attraktiva uppdrag till vårt växande nätverk av vårdpersonal.