Sjuksköterskor flyr från landstinget

2018-09-11

40 000 sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor har valt bort landstingen.
Ska de siffrorna vända neråt måste fler välja att arbeta i vården. ”Man vill inte bli sjuk av att vårda andra. Enda sättet att få dem att återvända till vården är att erbjuda bättre arbetstider, bättre arbetsmiljö och framförallt bättre lön” – menar Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Genom ett digitaliserat bemanningssystem för att lösa korta vakanser i vården bidrar Medpeople till att minska inbeordring av ordinarie personal vilket på sikt minskar risken för arbetsmiljöproblem. Läs mer om vad vi gör för att förbättra svensk sjukvård här !