Humans of Medpeople

Historier om samhällets hjältar - sjukvårdspersonalen!

Sjukvårdspersonal är vår tids hjältar. Deras jobb är att vårda människor på liv och död, i situationer som ibland är så krävande att det är omöjligt att förstå för någon som står utanför. Humans of Medpeople är ett initiativ som syftar till att lyfta sjukvårdspersonalens insats, genom att delge korta historier från personer som jobbar inom vården. Historierna kan vara en erfarenhet, en reflektion eller en känsla som väckts i ett speciellt sammanhang. Medpeople arbetar för sjukvårdspersonalen och har en vision om att vara en aktör som gör skillnad.